بروز شده در : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهرچهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲:۴۸ بعد از ظهر

کتابخانه

از آبی دریا …

از آبی دریا …
نویسنده :انجمن شعر
ناشر : نخستین
تاریخ انتشار : پاییز82
قطع :
تعداد صفحات : 80

در این مجموعه اشعار شعرای کنگانی گردآوری شده است.

چکیده

نویسنده این کتاب در پیشگفتار آورده است : فکر این که از شعرهای شاعران انجمن ادبی مان مجموعه ای فراهم آوریم ، یکی دو سالی بود که راحتمان نمی گذاشت این قول را بارها به خودمان داده بودیم که بنا به دلایلی پا پس گذاشته بودیم، با سعی و کوشش اعضای انجمن، گردآوری و گزینش آثار شاعران انجمن ادبی آغاز شد که مبنای این کار عدم تغییر شعرهای دست نویس شاعران انجمن جهت معرفی فعالیت های این انجمن در سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ بود. اگر چه کوشیدیم اما جای خالی برخی از شاعران خوب شهرمان در این مجموعه بنا به دلایلی پذیرفتنی خالی ماند.

از آبی دریا

در این مجموعه اشعار شعرای کنگانی گردآوری شده است.

نرگس بردستانی – محمود حیدری – احمد خوشنویس – مرسم راشدی – سمیرا رضایی – مسلم رضایی – حسن سفالی – فاطمه سناسیری – راضیه عباسی – محمد صادق قیصری – صغری کنگانی – مرضیه کنگانی – سمیه مرهونی – سیروس مهاجری (مهاجر) – فاطمه مباهات – صفورا نجار – شهربانو نیک شعار از شاعرانی هستند که اشعار آنها در  مجموعه « از آبی دریا » منتشر شده است .