بروز شده در : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهرجمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵ بعد از ظهر

کتابخانه

سکه های سیراف

سکه های سیراف
نویسنده :مرتضی‌قاسم‌بگلو
ناشر : مطالعات تاریخ معاصر
تاریخ انتشار : 1385
قطع :
تعداد صفحات : 200

سیراف، شهری عظیم با ثروتی هنگفت بوده است، به طوری که تقریباً هر مورخ یا جغرافیدانی که نظری به اینجا داشته است، نتوانسته بدون اظهار حیرت و تحسین خود از رونق شهر و مکنت اهالی مطلبی بنگارد. در آن روزگاران سیراف مرکز ارتباط و بازرگانی بین بنادر چین و هندوستان و افریقا بوده است که […]

چکیده

سیراف، شهری عظیم با ثروتی هنگفت بوده است، به طوری که تقریباً هر مورخ یا جغرافیدانی که نظری به اینجا داشته است، نتوانسته بدون اظهار حیرت و تحسین خود از رونق شهر و مکنت اهالی مطلبی بنگارد.

در آن روزگاران سیراف مرکز ارتباط و بازرگانی بین بنادر چین و هندوستان و افریقا بوده است که متأسفانه پس از زلزله سهمگین سال ۳۶۶-۳۶۷ ه.ق به تدریج اعتبار خود را از دست داد و بعدها با انتقال مسیر کشتیها به کیش به کلی از رونق افتاد و به صفحات خاک خورده تاریخ پر افتخار ایران همیشه جاوید پیوست.