دومین فستیوال مدارس فوتبال جنوب استان بوشهر به میزبانی باشگاه ایرانجوان کنگان برگزار شد.