به گزارش ثلاث ؛ فرماندار، معاون سیاسی و اجتماعی و معاون عمرانی شهرستان کنگان به مناسبت روز تامین اجتماعی ضمن بازدید و تقدیر از تلاش مجموعه تامین اجتماعی شهرستان کنگان، روند کار این نهاد را از نزدیک بررسی کردند.