به گزارش ثلاث دوره دروس ده تئوری مربیگیری درجه ۳ با حضور علاقه مندان از شهرستان های مختلف استان بوشهر در کنگان برگزار شد.
در این نشست احمد خاکنژاد معاون سیاسی فرماندار کنگان، یوسف حسن پور رئیس اداره ورزش و جوانان و زهرا نوری مسئول ورزش بانوان در خصوص نحوه برگزاری کلاس ها و اهمیت جایگاه مربی و مربیگری برای حاضرین سخنرانی کردند.

در این دوره ده مبحث آناتومی – فیزیولوژی – رشد و تکامل حرکتی – علم تمرین – نقش مربی – اصول و مبانی تربیت بدنی – سلامت و ایمنی در ورزش – تغذیه – تجزیه و تحلیل مهارتها – روانشناسی ورزشی تدریس می شود.