اولین نشست مشترک هنرمندان بوشهری و کنگانی به میزبانی شهرستان کنگان در سالن اجتماعات کتابخانه غدیر برگزار شد.