برداشت محصول از نخلستان های انارستان از توابع بخش ریز در شهرستان جم آغاز شده است و کشاورزان و باغداران در حال برداشت محصول از نخلستان ها هستند.
درخت خرمای خاصه ( خاصویی ) شهرستان جم از بهترین و با کیفیت ترین نوع درخت خرما به شمار می رود که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی این شهرستان در این منطقه رشد می کند
خرمای این درخت ازنظرظاهری با دیگرگونه های خرما تفاوت هایی دارد که می توان به شکل میوه و هسته آن اشاره کرد که اندازه ای کوچکتر داشته و نرم و خوشمزه است و همچنین پوست نازکی دارد.