به گزارش ثلاث در چهارمین روز از هفته دولت مسئولین شهرستان کنگان ضمن بازدید از پروژه های عمرانی در سطح شهرستان تعدادی از این پروژه ها را افتتاح کردند.
افتتاح زمین چمن مصنوعی خیابان امام صادق شهر بنک ، افتتاح، واگذاری و تعمیر واحدهای مسکونی مددجویی، بازدید از کارگاه تولید صنایع دستی، بازدید از مجتمع صنعتی فلزی منفرد، بازدید از مرکز خدمات سلامت دهان و دندان و … از برنامه های روز چهارم هفته دولت در شهرستان کنگان بود.