نمایش سنتی دامادی حضرت قاسم (ع) در حسینیه فاطمه زهرا(مهاجرین) بندر کنگان برگزار شد. این مراسم هر سال هشتم محرم در این حسینیه برگزار می شود و طبق سنتی قدیمی دامادی حضرت قاسم علیه السلام به نمایش گذاشته می شود