به گزارش ثلاث؛ تصاویر زیر بخشی از نشست های شورای شهر کنگان با مردم را به تصویر می کشد. در این گزارش نشست شورای شهر با تاکسی تلفنی ها و تاکسی بیسیم و پیگیری مشکلات آنان ، نشست با اعضای موسسه المهدی و نشست با سمن های شهرستان کنگان را مشاهده می فرمائید.