به گزارش ثلاث مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در روستای بزرگ بهارستان جم برگزار شد.
این مراسم با حضور سکینه الماسی نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعیتی بالغ بر ۳هزار نفر از عاشقان حسینی از هیئت باب الحوائج تا امام زاده شاه محمد(پیر سرکمر) روستای بهارستان انجام گرفت.