جشن آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ٌص) و امام جعفر صادق علیه سلام در مسجد خلفای راشدین شهر کنگان با حضور استاندار بوشهر و برگزار شد