به گزارش ثلاث ؛ مدیریت منطقه پارس ۲ ( کنگان ) با هماهنگی روابط عمومی و امور فرهنگی این منطقه به همراه جمعی از مسئولین شهرستان کنگان از مجتمع توانبخشی معلولین شهرستان کنگان بازدید کردند.