به گزارش ثلاث ؛ همزمان با سراسر کشور زنگ آغاز آزمون های سراسری با کنکور رشته ریاضی و فنی به صدا درآمد. این آزمون ها تا روز جمعه ادامه خواهد یافت و داوطلبان طی آن با هم به رقابت خواهند پرداخت.
تصاویر زیر از حوزه امتحانی کنگان و عسلویه در دانشگاه پیام نور بندر کنگان گرفته شده اند.