عکس – سایت خبری ثلاث

بخش رسانه ثلاث
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

جلسات مردمی شورای شهر کنگان

webmaster ۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۱:۵۸

تعزیه ی روز عاشورا به زبان عربی در شهر بنک

حمید خلیفات ۹۶/۰۷/۱۰ | ۰۳:۴۲

روایت ثلاث از سوگواری عاشقان حسینی در خانه

محمد امین خلیفات ۹۶/۰۷/۹ | ۰۱:۳۴

تصاویر تاسوعای حسینی در بندر کنگان

آمنه ایزدی ۹۶/۰۷/۸ | ۰۹:۱۲

تصاویر همایش شیرخوارگان حسینی بندر سیراف

علیرضا پرهیز ۹۶/۰۷/۸ | ۱۲:۱۷

گردهمایی هیئت های عاشورایی در کنگان

سعید صفایی.آمنه ایزدی.فرشته جمالی ۹۶/۰۷/۷ | ۱۰:۴۱

تصاویر همایش شیرخوارگان حسینی در کنگان

آمنه ایزدی.فرشته جمالی.امین خلیفات ۹۶/۰۷/۶ | ۰۱:۰۱