گروه کوهنوردی خلیج فارس کنگان از هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان کنگان به اتفاق گروهای کوهنوردی نجف اباد اصفهان، هرو گله دار ، هرم تبریز، آزاد همدان با سرپرستی علی قنبری از هیئت کوهنوردی شهرستان کنگان موفق به فتح قله ۴۲۰۰ متری کاج کار ترکیه شدند این قله در شمال ترکیه قرار دارد و یکی از قله های فنی این کشور محسوب می شود