مراسم تودیع و معارفه شهرداران سابق و جدید شهر بنک ( صفایی و ریحانی نیا) با حضور مردم، اعضای شورای شهر بنک و مسئولین محلی شهرستان کنگان برگزار شد.