نشست خبری شهردار و شورای اسلامی شهر ساحلی بنک با حجت ریحانی نیا شهردار جدید و اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار و برنامه های این مجموعه برای توسعه شهر بنک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.