اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی شهرداری بندر کنگان در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بندر کنگان برگزار شد.