بروز شده در : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهرپنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۴ بعد از ظهر

آخرین اخبار

کد خبر: 44516
تعداد نظرات:یک نظر
تاریخ انتشار:جمعه ۱۴ مهر ۹۶ ۱:۰۱ ق.ظ

“آرامش پیش ازتوفان ترامپ”

باتوجه به سخنان اخیر رییس جمهور آمریکا درنشست بافرماندهان ارشدنظامی که این نشست را “آرامش پیش ازتوفان “نامید وهمچنین باتوجه به اینکه همپیمانان این کشور درمنطقه ، به شدت تحت فشار وشکست قرارگرفته اند وبه تبع آن آمریکا به ناچار دستش ازمنطقه کوتاه می شود،به نظرمی رسد ترامپ، نقشه های غیرعاقلانه وجنگ طلبانه ای درسرداشته […]

باتوجه به سخنان اخیر رییس جمهور آمریکا درنشست بافرماندهان ارشدنظامی که این نشست را “آرامش پیش ازتوفان “نامید وهمچنین باتوجه به اینکه همپیمانان این کشور درمنطقه ، به شدت تحت فشار وشکست قرارگرفته اند وبه تبع آن آمریکا به ناچار دستش ازمنطقه کوتاه می شود،به نظرمی رسد ترامپ، نقشه های غیرعاقلانه وجنگ طلبانه ای درسرداشته باشد.آنهاعامل اصلی همه این اتفاقات در منطقه وشکست های پی درپی را ایران می دانند. ایران بادیپلماسی قوی، ضمن رفع تحریم های ظالمانه وافزایش توان مالی خود، درعرصه نظامی نیزنه تنها قدمی به عقب برنداشته است بلکه بارفع تحریم ها صدها قدم رو به جلو برداشته ودرحال دراختیار قرار گرفتن کل منطقه است وبه تعبیر ترامپ “رفتارهای بی ثبات کننده ای داشته وهرج ومرج رادرخاورمیانه گسترش داده است”. سوریه وعراق درحال پاک سازی کامل است. نقشه های تهدیدکننده درمنطقه ازجمله استقلال کردستان، با هم پیمانی ایران، ترکیه، عراق واحتمالا سوریه وروسیه، به بن بست خواهد خورد. بنابراین آمریکا که توسط جمهوری خواهان معمولا جنگ طلب اداره می شود، ناچاراست درقبال ایران تصمیمی بگیرد تاشاید بتواند ازافزایش قدرت روز افزون ایران جلوگیری نماید.
ترامپ دراولین قدم می تواند به بهانه نقض روح برجام یانقص برجام یاهر بهانه ای دیگر ازبرجام خارج شود. باتوجه به اینکه این پیمان یک پیمان بین المللی است ،ممکن است باعدم همراهی سایر کشورها مواجه شود وباسکوت آنها،ایران فعالیت های غنی سازی خودرا باغنای بالاتر دوباره ازسربگیرد. اینجاست که آمریکا هیچ نفعی ازخروج ازبرجام نبرده است وجلوی موفقیت ایران وهمپیمانانش درمنطقه نیز گرفته نشده است بنابراین ترامپ که بامخالفت احتمالی چین وروسیه نخواهد توانست تحریم های بین المللی رابازگرداند،باید راه دیگری برای فشار برایران بیابد. چه بسا آرامش پیش ازتوفان بیانگر تقابل وفشار نظامی باشد. تقابلی که نشانه هایی ازآن با حمله آمریکایی ها به کاروان ارتش سوریه آشکار شده است. احتمال دارد آمریکا به بهانه حمایت ایران ازتروریسم ،نقض حقوق بین الملل واینکه ایران با غنی سازی های بالاتر وبیشتر درحال نزدیک شدن به ساخت سلاح های هسته ای است، تاسیسات هسته ای ایران را بمباران نماید وبه تقابل مستقیم نظامی درنقاط محدودبپردازد.این بمباران وتقابل احتمالی باعث می شود که ایران نیز درمقابل نیروهای آمریکایی قدعلم کند وبه مبارزه مستقیم بپردازد. باتوجه به توان نظامی ایران، چه بسا آسیب های زیادی به ارتش وتجهیزات وپایگاههای آمریکا وارد شود وترامپ تحت فشار جامعه آمریکا وبین الملل قرار بگیرد.ترامپ که دررفتارهایش بیشتر احساسی عمل می کند وکمتر تعقلی، درآن صورت چه بسا دست به استفاده محدود ازسلاح های هسته ای بزند، رویکردی که درگذشته نیز آمریکا ازآن برای فرار ازشکست بهره برده است که نمونه بارز آن درژاپن وهیروشیما وناکازاکی قابل مشاهده است.
اکنون ایران درآرامش پیش ازتوفان ترامپ، چه تدبیری باید بیاندیشد وچگونه ازیک جنگ ویرانگراحتمالی جلوگیری نماید؟!
ایران می تواند باتوجه به کنارکشیدن آمریکا ازبرجام، ازبرجام خارج شود یا بااعلام ادامه فعالیت های صلح آمیزهسته ایش درقالب تعهدات قبلی، ازبازدید نمایندگان آژانس تا زمان پیوستن مجدد آمریکا ممانعت نماید.
ایران می تواندبرای جلوگیری از جنگ احتمالی از اعلام نحوه عملکردآینده ایران باهدف فشاررسانه ای وجهانی برآمریکا،خودداری نمایدودرسایه ممانعت از بازدید وباتوجه به خروج آمریکا بر درصدومیزان غنی سازی خودبیفزاید .
ایران می تواند وباید به سرعت با کشورهای دارای سلاح هسته ای ازجمله روسیه وکره شمالی و…پیمان نظامی ببنددوآنان را باهدف کمک به صلح جهانی متقاعدنماید که در صورت استفاده هرکشور دارای سلاح هسته ای ازاین سلاح علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای ایران،ایران نیز به کمک کشورهای هم پیمان علیه آن کشور ازسلاح هسته ای بهره خواهد برد.
ایران باید همکاری خودباروسیه،ترکیه، عراق وکشورهای منطقه را برای مواجهه با تقابل نظامی آمریکا افزایش دهد وعلاوه برسامانه های موشکی اس ۳۰۰،روسیه را ترغیب به تحویل سریع سامانه های ضدموشکی اس۴۰۰نماید.
ایران باید باهمکاری سازمان ملل،جامعه بین الملل، شخصیت های سیاسی ونظامی جهان وشخصیت های سیاسی واجتماعی آمریکا، ترامپ وکنگره آمریکا را مجبور به تصمیم گیری عاقلانه نماید واین آرامش پیش ازتوفان را به آرامش همیشگی برای برقراری صلح جهانی تبدیل نماید چراکه درصورت ایجادتوفان، هم ترامپ دیوانه را باد خواهد برد هم خدای نکرده روحانی حقوق دان را

ابراهیم ثابت
رییس حزب ندای ایرانیان حوزه کنگان

نظرات

  1. ابراهیم ثابت says:

    سلام
    باتشکر ازپایگاه خوب اطلاع رسانی ثلاث
    لطفا اشتباه تایپی ” هیروشیما وناکازاکی “را اصلاح فرمایید.

    ازحسن توجه خوانندگان ووقتی که می گذارند،متشکرم

ارسال نظر

این خبر برای شما تهیه شده است لطفا نظرتان را بیان کنید.

یادداشت سایت

موبایل

۱۱۸ موبایل

۱۱۸ موبایل

۲۶ مهر ۹۳
بازیReal Racing 3 2.5.0

بازیReal Racing 3 2.5.0

۵ شهریور ۹۳
بازی مدرن کمبات 5

بازی مدرن کمبات 5

۵ شهریور ۹۳
نرم افزار Android Firewall

نرم افزار Android Firewall

۵ شهریور ۹۳
بازیneed for speed

بازیneed for speed

۱۱ مرداد ۹۳
ادامه...

متن